Sport and Fun Day

Wanneer/waar:

  • Zal doorgaan in maand september
  • Op de sportsite van Nike Laakdal
  • Organisatie in samenwerking met Nike en Telenet

Wie:

  • Sportdag voor 6+
  • Enkel voor personen met een beperking
  • Voor scholen lager buitengewoon onderwijs, type 2
  • 100 à 120 deelnemers

Wat:

  • Sport en fun activiteiten dag
  • Doe-activiteiten in 2 categorieën (leeftijd/niveau)
  • groepsafsluiter