Inpakactie

Met het feest van Sinterklaas start elk jaar de inpakactie en die loop tot eind december.

Deze actie gaat door in een warenhuis waar de vrijwilligers van de vereniging geschenken inpakken in ruil voor een kleine gift.

De opbrengst hiervan gaat ook integraal naar de werking van de vzw. Wij zijn steeds op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.

Op de website wordt melding gemaakt van de plaats en data van deze actie.