Privacy Policy

Bijgewerkt op 24/05/2018   

VZW CARROUSEL
Hemelstraat 27
3582 Beringen-Koersel
België
privacy@vzwcarrousel.be

VZW Carrousel hecht veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt: vb. voor inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het invullen van ons contactformulier of als je mee gaat op een vakantie. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het specifiek doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden. Jouw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden.

Wat houden wij van jou bij?

Indien je ons wil contacteren via de website houden we je naam en emailadres bij.

Indien je met ons mee naar activiteiten gaat, hebben we meer informatie van je nodig. Dit zullen we steeds vragen in de vorm van formulieren die je moet invullen. Indien je het niet eens bent dat je bepaalde informatie moet doorgeven voordat je deelneemt aan een activiteit van ons, mag je dat steeds melden.

Deze informatie wordt slechts bijgehouden voor het doel waar het toe dient, namelijk om je terug te contacteren of je een goede activiteit te kunnen bezorgen.

We houden deze gegevens enkel bij voor zover we ze niet meer nodig hebben, en maximaal 3 jaar nadat we de gegevens niet meer nodig hebben gehad, onverminderd de rechten die je kan uitoefenen (zie “Wat kan je ons vragen?”).

Wat kan je ons vragen?

Je beschikt over verschillende rechten: met name een recht tot inzage, correctie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering).

Indien je gebruik wenst te maken van deze rechten vragen wij je ons een e-mail te versturen op privacy@vzwcarrousel.be. Wij gaan vervolgens onmiddellijk aan de slag om het nodige te doen. Om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen je gegevens kan opvragen, vragen wij je bij elk verzoek een bewijs van identiteit af te leveren.

Je surfgedrag op de VZW Carrousel-website

Het bezoek van een gebruiker op onze website leert ons enorm veel over wat gebruikers zoals jij belangrijk vinden. Vandaar ook dat VZW Carrousel anonieme of geaggregeerde gegevens kan verzamelen, zoals browser type, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je op de VZW Carrousel-website terecht bent gekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de VZW Carrousel-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. De gegevens die VZW Carrousel hier bijhoudt, worden op een louter anonieme wijze bijgehouden zonder dat een identificatie ooit nog mogelijk is.

Wat met zogenaamde ‘cookies’?

Hier kan je alles lezen over onze cookie policy.

Vragen of klachten?

Indien je hieromtrent vragen of klachten heeft, gelieve ons te contacteren via privacy@vzwcarrousel.be.

Je hebt altijd ook het recht op klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, momenteel nog de Privacycommissie (www.privacycommission.be).