Giften

Met uw steun kunnen mensen met een beperking ook sporten. Naast gezonde beweging verkrijgen ze door het sporten ook meer zelfvertrouwen en zelfrespect.

Sporten is bewegen… sporten is gezond, maar sporten is vooral fun en plezier.

Ook mensen met een beperking hebben hier recht op en dank zij u wordt dit misschien wel mogelijk:

IBAN CARROUSEL: BE65 9795 5361 7296
BIC: ARSPBE 22

Iedere gift van meer dan € 40 is fiscaal aftrekbaar.
Stort uw bedrag met vermelding van gift en vergeet niet uw naam, voornaam en adres te noteren.