@vakanties

Carrousel organiseert begeleide vakanties voor alle jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap die zich goed voelen in een groep.

De hele werking draait op de vrijwillige inzet van mensen met een hart voor personen met een handicap.

De vzw werd in 1984 opgericht en is totaal onafhankelijk.

Zij heeft geen politieke strekking en is aan geen enkele godsdienstige overtuiging gebonden.

Hoewel de maatschappelijke zetel gevestigd is in Koersel (Limburg) is de vereniging ook actief buiten de provinciegrenzen. Er worden eveneens kampen georganiseerd in Antwerpen, Brabant, Oost- en West-Vlaanderen.

Carrousel verplicht je tot niets, maar laat je, eens er aan begonnen, nooit meer los.